Poľnohospodárske družstvo Kecerovce-Múdrovce v likvidácii